MySQLでやりたいことから調べられるリファレンス

MySQL 逆引きリファレンス

実行中のプロセスの一覧を表示する(mysqladmin)

スポンサードリンク

mysqladmin コマンドを使用して MySQL で実行されているプロセスの一覧を調べることができます。

使用例
mysqladmin processlist

パスワードが設定されている場合は、ユーザー名を指定してパスワード送信オプションを指定する必要になります。

使用例(パスワードが設定されている場合)
mysqladmin processlist -u ユーザー名 -p

実際に実行してみると、下記のように結果が表示されます。

D:\MySQL\bin>mysqladmin processlist -u root -p
Enter password: ***********
+----+------+----------------+----+---------+------+-------+------------------+
| Id | User | Host      | db | Command | Time | State | Info       |
+----+------+----------------+----+---------+------+-------+------------------+
| 4 | root | localhost:2006 |  | Query  | 0  |    | show processlist |
+----+------+----------------+----+---------+------+-------+------------------+
スポンサードリンク

mysqladminコマンド関連

システム関連

その他のカテゴリー一覧